Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Politica de confidentialitate are ca scop furnizarea de informatii cu privire la colectarea, utilizarea si divulgarea catre terti a datelor cu caracter personal, stranse prin intermediul site-ului www.doxar.ro, detinut de DOXAR GRUP S.R.L. . In conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), DOXAR GRUP S.R.L. are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. DOXAR GRUP S.R.L. se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastra prin intermediul site-ului www.doxar.ro prin completarea formularului de contact, trimiterea unui e-mail sau apelarea telefonului, furnizate prin intermediul site-ului.

Ce informatii colectam si in ce scop

Datele cu caracter personal sunt stocate exclusiv pentru a facilita procesul de comunicare si a va putea raspunde la mesaje. Datele colectate sunt: Numele si prenumele dvs.; Numarul de telefon; Adresa de email; Adresa unde doriti sa realizati constructia.

Cum sunt colectate datele

Datele cu caracter personal sunt colectate prin intermediul urmatoarelor canale de comunicare: Formularele de contact de pe site-ul www.doxar.ro, Adresa de e-mail marketing@doxar.ro. Drepturile utilizatorului site-ului cu privire la datele cu caracter personal furnizate: Dreptul la informare si acces, Dreptul de interventie asupra datelor, Dreptul de rectificare, Dreptul la stergerea datelor, Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri, Dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Dreptul de a va adresa justitiei in cazul in care constatati ca s-a incalcat legislatia in domeniu. Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un email la marketing@doxar.ro.

Cine are acces la datele tale personale

Cu exceptia solicitarilor legale, DOXAR GRUP S.R.L. nu va vinde, schimba sau distribui in orice fel datele tale personale. Ca parte a administrarii site-ului am luat masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzator riscurilor existente prin stocare si prelucrare.

Date despre dispozitive

In mod automat se colecteaza date referitoare la vizita dumneavoastra pe site. Aceste date pot include unele sau toate dintre urmatoarele: date referitoare la tipul dispozitivului utilizat (smartphone, tableta, laptop) – locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit website-ul nostru, rezolutia ecranului, date despre sistemul de operare si browserul utilizat. Datele despre tipul dispozitivului utilizat, browserului si rezolutia ecranului sunt colectate in mod automat de catre Google, iar acestea sunt utilizate de catre noi pentru a optimiza modul in care se afiseaza paginile website-ului pentru diferite tipuri de dispozitive – datele sunt anonime si nu pot fi utilizate pentru a va identifica pe dvs. ca persoana individuala.